Hlavička stránky

Obchodní podmínky a přepravní náklady


Obchodní podmínky:

Uvedené ceny jsou konečné, subjekt není plátcem DPH. K ceně pohlednice se při dodání poštou připočítávají náklady na dopravu (poštovné a balené).

Práva a povinnosti prodejce

  1. Prodejce má povinnost vyřídit objednávku a odeslat objednané zboží na adresu v  této objednávce uvedenou většinou do tří pracovních dnů od přijetí objednávky (platby). Nebude-li možné zboží v  tomto termínu expedovat, oznámí to prodejce zákazníkovi na e-mailovou adresu uvedenou v  objednávce. Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout vyřízení objednávky, pokud jsou objednací údaje neúplné či vzbuzují pochybnost o  skutečném úmyslu zákazníka objednat zboží. O  tomto odmítnutí zašle informaci na e-mailovou adresu zákazníka.
  2. Pokud kupující uplatní nárok na vrácení zboží (odstoupení od kupní smlouvy) podle zákona č. 367/2000 Sb. a  zboží do 14 dnů vrátí, uhradí prodejce částku zaplacenou zákazníkem za vrácené zboží do sedmi pracovních dnů od doručení vraceného zboží na adresu prodejce. Vrácení částky se uskuteční bankovním převodem po provedení kontroly vráceného zboží.
  3. Prodávající se zavazuje nepředávat třetím osobám osobní údaje, které mu poskytl nakupující. Na žádost zákazníka prodávající jeho osobní údaje vymaže z databáze zákazníků (kromě údajů, které slouží k  účetní a  daňové evidenci, kterou prodávající ze zákona vede).

Práva a povinnosti nakupujícího

  1. Nakupující se zavazuje odebrat závazně objednané a zaslané zboží a zaplatit celkovou cenu za objednané zboží a případně další poplatky (poštovné a balné) uvedené v závazné objednávce.
  2. Nakupující uvede správně a pravdivě údaje potřebné k vyřízení objednávky.
  3. Na základě zákona č. 367/2000 Sb. má nakupující právo na odstoupení od kupní smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů od převzetí zboží. Nakupujícímu tím vyvstává nárok na vrácení částky za toto zboží zaplacené.
  4. Vrácení zboží může nakupující provést, po domluvě na tel.:736 702 063 (v odpoledních hodinách), nebo poštou na adresu Antikvariát, Praha 2, Oldřichova 38, 128 00 a to na vlastní náklady. Zásilky na dobírku nebudou přijaty (viz. Práva a povinnosti prodejce, bod  2). Vrácené zboží nesmí být znehodnocené.
  5. Odesláním objednávky zboží se nakupující zavazuje plnit podmínky nákupního řádu.